Akademický senát, FAPPZ, ČZU v Praze

 

Komise AS FAPPZ ČZU v Praze

Legislativní komise:
     
předseda: prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, KPOP boruvka@af.czu.cz
členové: prof. Ing. Svatopluk Matula, KVZ matula@af.czu.cz
  prof. Ing. Jaromír Šantrůček, KPT santrucek@af.czu.cz
  doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D., KSZ zita@af.czu.cz
  Ing. Filip Mercl mercl@af.czu.cz
  Miloslav Imlauf imlauf.miloslav@gmail.com
Činnost komise

Personální komise:
     
předseda: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., KCH orsak@af.czu.cz
členové: doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., KVD rajmon@af.czu.cz
  prof. Ing. Karel Hamouz, CSc., KRV hamouz@af.czu.cz
  doc. Ing. Josef Sus, CSc., KZ sus@af.czu.cz
  Ing. Lukáš Zíka, KZ zikal@af.czu.cz
Činnost komise

Volební komise:
     
předseda: Ing. František Hnilička, Ph.D., KBFR hnilicka@af.czu.cz
členové: Ing. Jana Česká, CSc., KBFR ceska@af.czu.cz
  Ing. Martin Koudela, Ph.D., KZ koudela@af.czu.cz
  Jiří Velechovský jiri.velech@seznam.cz
  Ing. Filip Mercl mercl@af.czu.cz
  Ing. Markéta Drešlová, KAVR dreslova@af.czu.cz
Činnost komise

Komise pro studentské záležitosti:
     
předseda: Ing. Markéta Drešlová, KAVR dreslova@af.czu.cz
členové: Ing. Jan Kazda, CSc. kazda@af.czu.cz
  Miloslav Imlauf imlauf.miloslav@gmail.com
  Ing. Filip Mercl mercl@af.czu.cz
  Martin Pisarčík martinpisarcik22@gmail.com
  Jiří Velechovský jiri.velech@seznam.cz
  Ing. Lukáš Zíka, KZ zikal@af.czu.cz
Činnost komise
Materiály umístěné na tomto serveru mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
© 2008 - Všechna práva vyhrazena ~ ČZU ~ webmaster ~ Valid HTML