Akademický senát, FAPPZ, ČZU v Praze
Personální složení Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze

Předseda AS FAPPZ ČZU: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., KCH orsak@af.czu.cz
 
Předsednictvo

Předseda volební komise: Ing. František Hnilička, Ph.D., KBFR hnilicka@af.czu.cz
Místopředseda AS FAPPZ ČZU: prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, KPOP boruvka@af.czu.cz
  Ing. Markéta Drešlová, KAVR dreslova@af.czu.cz
Jednatel: prof. Ing. Eva Vlková, KMVD vlkova@af.czu.cz
Předseda personální komise: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., KCH orsak@af.czu.cz
Předseda legislativní komise: prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, KPOP boruvka@af.czu.cz
Předseda volební komise: Ing. František Hnilička, Ph.D., KBFR hnilicka@af.czu.cz
Předseda komise pro studentské záležitosti: Ing. Markéta Drešlová, KAVR dreslova@af.czu.cz
Zástupce do Rady VŠ doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., KVD rajmon@af.czu.cz
     

     
Materiály umístěné na tomto serveru mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
© 2008 - Všechna práva vyhrazena ~ ČZU ~ webmaster ~ Valid HTML