Akademický senát, FAPPZ, ČZU v Praze

 

Aktuality

21.6.2017:

Zápis ze zasedání AS Docx PDF

19.4.2017:

Zápis ze zasedání AS Docx PDF

29.3.2017:

Zápis ze zasedání AS Docx PDF

16.11.2016:

Zápis ze zasedání AS Docx PDF

21.6.2016:

Zápis ze zasedání předsednictva AS Docx PDF

31.5.2016:

Zápis ze shromáždění akademické obce Docx PDF

23.3.2016:

Zápis ze zasedání AS Docx PDF

18.11.2015:

Zápis ze zasedání AS Doc PDF

8.4.2015:

Zápis ze zasedání AS Doc PDF

1.4.2015:

Zápis ze shromáždění akademické obce Doc PDF

19.11.2014:

Zápis ze zasedání AS Doc PDF

6.11.2014:

Zápis volební komise - výsledky voleb do AS PDF

19.3.2014:

Zápis ze zasedání AS Doc PDF

28.5.2012:

Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn a doplnění provedených zákonem č. 137-2016 Sb. Odkaz
  Zápisy AS z funkčního období 2011-2014
29.6.2017: Statut fakulty (FAPPZ) ze dne 29. června 2017 PDF
25.5.2017: Disciplinární řád fakulty (FAPPZ) ze dne 25. května 2017 PDF
25.5.2017: Volební řád ze dne 25. května 2017 PDF
25.5.2017: Jednací řád ze dne 25. května 2017 PDF
  Zápisy AS z funkčního období 2008-2011
  Zápisy AS z funkčního období 2006-2008
  Statut ČZU v Praze

 

 
Materiály umístěné na tomto serveru mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. ~ Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
© 2008 - Všechna práva vyhrazena ~ ČZU ~ webmaster ~ Valid HTML